Xu Jiping, 17 X-oc 15 Xin Liliang, 13 Xiao Hui, 12 Xie Mulian, 11 Xie Zhiguang, 9 X., F., 7 Ximénez de Sandoval, Felipe 6 Xirau, Ramón 6 Xu Wenhua, 6 Xenoylis A. 5 Xhafa, Edlira 5 Xiberras, Martine (1958-....) 5 Xirau, Joaquín 5 X min Y Beweging 4 Xenogiani, Theodora 4 Xiang Yang, 4 Xiaoming, Ai 4 Xu Fugen, 4 X. 3 Xenophon 3 Xian Liqiang, 3 Xiao Heping, 3 Xiao Zhenya, 3 Xirinacs, Lluís M. (1932-2007) 3 XoY, 3 Xumetra, F 3 X 2 X. Y. 2 XEGA 2 XXL Design, Heinrich Brandt, Düsseldorf 2 Xenakis, Francoise 2 Xenopoulos Georgios 2 Xepapadeas, Anastasios 2 Xiao Xiancai, 2 Xie Kexin, 2 Xin Hejiang, 2 Xin Mang, 2 Xirau, Joaquín (1895-1946) 2 Xiromeritis V. 2 Xu Changming, 2 Xu Kuizhi, 2 Xu, Jianwei 2 Xuereb, Peter G. 2 Xuriguera, Ramón 2 Xuritakis Dimitris 2 Xylon 2 X*** 1 X, Malcolm 1 X, Malcolm (1925-1965) 1 X., M.-L. 1 X., v.V. 1 X..., Annie 1 X.Y.Z. 1 XI International Conference on AIDS 1 Xambó, Rafael 1 Xanthakis Io 1 Xanthopoulos Spyros 1 Xantus, Judith 1 Xarritton, Piarres 1 Xatart, E. 1 Xatart, Emilio 1 Xaver Egger, Landsberg am Lech 1 Xavier 1 Xavier Esteves (Remetente), Bernardino Machado (Destinatario) 1 Xavier Esteves, Presidente da Câmara Municipal do Porto (Remetente), Bernardino Machado (Destinatario) 1 Xavier Richet ; translated by J.C. Whitehouse 1 Xavier da Silva (Remetente), Bernardino Machado (Destinatario) 1 Xavier de Carvalho, Société des Études Portugaises (Remetente), Bernardino Machado (Destinatario) 1 Xavière, Jean-Marie 1 Xe Congrès national de la Mutualité française... Nancy, 22 août 1909 1 Xekalakis, Elefteria 1 Xenopol, A. D. 1 Xenos Alekos 1 Xerez, Francisco 1 Xhauflair, Virginie 1 Xhoffer, Alfred 1 Xhoffer, Charles 1 Xhrouet, F.J. 1 Xhrouet, Marc 1 Xi Dong, 1 Xi Guorong, 1 Xi Lijiang, 1 Xia Baoyuan, 1 Xia Gengshi, 1 Xia Jinghui, 1 Xia Kang 1 Xia Liye, 1 Xia Zhenping, 1 Xiang Xianwen, 1 Xiang, Chong 1 Xiang, Jun 1 Xiang, Jun (Jeff) 1 Xiang, Lanxin 1 Xiao Feng 1 Xiao Feng, 1 Xiao Ke, 1 Xiao Lin, 1 Xiao Longzong, 1 Xiao Mu, 1