Text this: 276.00034: Briefwisseling betreffende Centrum voor Maatschappelijk en Cultureel Werk.