Text this: Congreso de Euzkadi / avance de ponencias / presenta PSOE. Comité Central Socialista de Euzkadi