Text this: Leve de overwinning van de diktatuur van het proletariaat :