Text this: Staat en revolutie : de leer van het Marxisme over den staat en over de taak van het proletariaat in de revolutie