Text this: Staat en revolutie. De leer van het marxisme over de staat en over de taak van het proletariaat in de revolutie. Uit het Russ. vert