Text this: Staat en revolutie . de leer van het marxisme over den staat en over de taak van het proletariaat in de revolutie